MBA is een bedrijfskundig adviesburo, dat wil zeggen: alle facetten van de bedrijfspraktijk rekenen wij tot ons werkterrein.

Dat maakt ons tot ‘generalisten’.

 

Daarbinnen ontwikkelden wij een aantal specialismen, zoals:

 

·       Begeleiding bij de (door)start

·       Managementondersteuning

·       Branchespecifieke analyse

·       Implementatie

·       Commerciële voorstellen

·       Bedrijfseconomische (financiële) verslaglegging

·       Enzovoort.

 

MBA verleent (advies)diensten aan ondernemers—ook aan diegenen die nog niet zo lang ‘eigen baas’ zijn. Maar ook zij die nog bezig zijn om hun plannen voor een eigen bedrijf vorm te geven of aarzelen om hun voornemens in praktijk te brengen, kunnen wij verder helpen.

 

Daarnaast adviseren wij ook ondernemers die zich op een volgende fase van hun ondernemerschap oriënteren, zoals het aangaan van een samenwerkingsverband, het overdragen/ver- kopen/sluiten van hun bedrijf.

Adviesburo voor Ondernemers

Tekstvak: Adviesburo MBA
in het kort ...
M
BA